ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “Снимка за спомен“

Участниците в играта “Снимка за спомен“ (наричана по-долу „Играта“) трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“ или „Правилата“). 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, ЕИК 203283623, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 199А. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”). 

2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес femibion.bg за целия период на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: femibion.bg

3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2 от настоящия раздел, в случай, че настъпят злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. 

4. Играта е отворена за участие на платформата Instagram (Инстаграм) за всички физически лица с местоживеене в България, навършили 18 години, с изключение на служителите на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи). 

5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия. 

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 

1. Играта се организира и провежда в периода от 12.04.2021г. до 18.04.2021г., само на територията на Република България. 

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ 

1. Играта се организира на „Страницата“ (“Profile”) на Фемибион в Instagram: https://www.instagram.com/femibion_bulgaria/

2. На 12.04.2021г. на стената ще бъде публикувана снимка с текст към нея

 „*GIVEAWAY*

Обичате ли да създавате спомени? Ние ДА! А, първите месеци от раждането на бебчето е момент, който заслужава да бъде запечатан в цяла фотосесия!

За това решихме да подарим на един от вас ваучер за фотосесия за бременни дами или новородено бебе. В партньорство с прекрасната и креативна Гергана от @littlefeetphotography_bg, бихме искали да ви помогнем в създаването на един незабравим спомен!

Другите награди за двама от вас са по една опаковка витамини за бременни Фемибион 1 или Фемибион 2.

Как да се включите?:
🤰 Последвайте профила на @femibion_bulgaria 
🤰 Последвайте профила на @@littlefeetphotography_bg
🤰 Отбележете в коментар двама човека, с които споделяте прекрасни спомени или някой, който би се зарадвал на фотосесия за бременни или бебче! Може да участвате само с 1 коментар. 👶
🤰 Ако желаете, споделете поста в стори и отбележете профилите на @femibion_bulgaria и @@littlefeetphotography_bg 

*Фотосесията е специално за бременни, новородени и бебета до 1 годинка. Ваучерът за фотосесия ще бъде валиден 1 (една) година. Фотосесията се провежда на територията на град София, след предварителна уговорка с фотографа. Ваучерът може да бъде предотстъпван.

Витамините за бременни Фемибион 1 или Фемибион 2 се предоставят след заявяване на предпочитанията на печелившия, в зависимост от фазата на бременността.

Печелившите ще бъдат обявени с пост и стори в профила на @femibion_bulgaria на 19.04.2021г.„

За да се включи участник в Играта, той трябва да изпълни зададеното условие като остави коментар под публикацията. 

3. След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 18.04.2021г.), чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на общо 3 (трима) участника, които са отговорили на условието и ще спечелят награда. 

4. Наградният фонд за целия период на Играта включва: Ваучер за 1 (една) фотосесия за бременна или новородено в град София и 2 (две) опаковки витамини за бременни Фемибион.

5. Профилите на печелившите участници ще бъдат обявени в профила на Фемибион в Инстаграм нa 19.04.2021 г. За да получат наградите си, те трябва да изпратят трите си имена, адрес за доставка и телефон за връзка, чрез лично съобщение в страницата. Данните на участниците ще бъдат използвани с цел доставка на наградата. 

6. Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 45 работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само лично от спечелилия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата. 

7. Награди, непотърсени до 25.04.2021 г. по реда, предвиден в т. 5 от настоящия раздел, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез жребий, между останалите участници. 

8. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично", вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторa не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата. 

РАЗДЕЛ IV. ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

1. Участвайки в Играта, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, ако спечелят наградата – три имена, телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. 
Предаването на данни на трети лица е възможно само, когато това е необходимо за процеса на играта – свързани с поддръжката на Инстаграм страницата на Фемибион и за изпращане на награда чрез куриерска фирма.

2. С участието си в Играта всеки участник декларира, че е запознат, с: 
- Данните, които идентифицират „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД; 
- Целта и средствата на обработка на личните данни; 
- Доброволния характер на предоставянето на данните; 
- Правото на заличаване, коригиране, изтриване или блокиране на личните данни, ограничаване на данните, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни; 
- Правото да възрази срещу обработването на личните му данни и правото да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни;

3. С участието си в Играта, участниците се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените лични данни с цел обявяване на спечелилия участник и доставянето на наградата.

4. Всеки участник има право да поиска достъп, корекция и/или заличаване на неговите лични данни от базата данни на Организатора по всяко време, като попълни и изпрати писмено искане до Организатора. Участниците имат и право на преносимост на личните им данни към друг администратор. За контакт с Длъжностното лице по защита на данните на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД можете да се обадите на тел: 02 / 965 88 19 или да пишете на еmail: data.protection@phoenixpharma.bg.
Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени след получаване на наградата от печелившия участник. 

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ 

1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.

знаете ли, че

Понякога ни е необходимо предизвикателство, за да ни извади от зоната ни на комфорт и да ни напомни колко страхотни сме всъщност. Замете се с ново хоби, запишете се на вечерен курс или планирайте пътешествие.

Прекарването на време с приятели и роднини е важна част от изграждане на самочувствието – да не говорим, че ви напомня да се забавлявате.

статии

запази

Моят календар - плодордни дни

Овулация

Около 14 дни преди следващата менструация яйчниците освобождават яйцеклетка във фалопиевите тръби.

 • Много плодородни дни
 • Плодородни дни
 • Mенструация
 • Oвулация
 • Тест за бременност
 • Имплантиране
назад

Запази календара

За да ви помогнем да проследите плодородните си дни, ви предлагаме възможност да добавите тези дни към вашия личен календар:

Изберете ден

Изберете дължина

 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44

Изберете страна