FEMIBION food supplements

FEMIBION has developed supplements for the special phases of pregnancy, from before conceiving to the end of breastfeeding.  FEMIBION food supplements provide well chosen nutrients that, used as a complement to a balanced and varied diet, can support the mom and the baby during this special and exciting time.

Избор на пренатална диагностика Част 1

Знаете ли какви изследвания трябва да направите през отделните етапи на бременността? Дали са необходими неинвазивни скринингови тестове или инвазивни диагностични такива? За да направите правилния избор е необходимо да сте информирани, така че посъветвайте се с Вашия акушер-гинеколог, вземете мерки навреме и преценете различните аспекти!

В медицината бременността се разделя на 40 гестационни  седмици. В зависимост от резултатите от скрининга и от рисковите фактори Вашият лекар може да препоръча специфични анализи.

Напоследък предлагането на пренатални изследвания е все по-обогатено. И дори ако общите категории тестове са само две (неинвазивни и инвазивни), с класически анализ на кариотипа или с по-иновативни изследвания, не всяка бъдеща майка знае как да се ориентира.

Необходимо е да знаете, че макар и все по-точни, неинвазивните тестове само оценяват риска от някои хромозомни аномалии на плода - тризомия 21 (синдром на Даун), 13 или 18 и вероятно аномалии на хромозомите, отговарящи за половата диференциация. Затова те се определят като скрининг тестове, а не като диагностични.

PrenaTest®е първият неинвазивен молекулярен генетичен анализ в Европа за определяне на феталния синдром на Даун 13, 18 и 21 в майчината кръв. Представлява генетичен молекулярен кръвен тест. Извършва се след 9-та г. с. и идентифицира тризомия 21, 18 и 13, както и често срещаните дефекти, свързани с половите хромозоми.

Тестът е предназначен за майките, които са в рискова група поради генетични фактори или когато по време на предишна бременност е бил диагностициран Синдром на Даун.

Инвазивните тестове позволяват поставянето на точна диагноза, но същевременно включват малък, но възможен риск от аборт. Въз основа на последни проучвания този рискът се оценява на около 1% -2% за амниоцентезата и вилоцентеза.

Според скорошна английска публикация специалистите определят риска от аборт още по-нисък (особено за амниоцентеза) - с вероятност 1:300-1:500, дори 1:1000. Оказва се, че от една страна са безопасните за плода тестове, които дават само оценка, а от друга - рисковите изследвания, позволяващи поставянето на диагноза.

Пренатестът показва най-висок процент чувствителност за скрининга на тризомия 21 (99,17%) и тризомия 13 (100%) и най-нисък процент фалшиви положителни резултати (0,05% и 0,04%).

Ранен биохимичен серумен скрининг (БХС)

Провежда се в периода между 11 и 14 г. с. с цел да се определи дали съществува риск по отношение на хромозомни аномалии на плода. При висок риск се провежда инвазивна процедура – амниоцентеза или хорионна биопсия. При риск между 1:100 и 1:1000 обикновено следва късен БХС или изследване за фетална анатомия през 15-19 г. с.

Късен биохимичен серумен скрининг

Провежда се през периода между 15 и 20 г. с. и има за цел да определи наличието на риск за аномалии на плода,  дефекти на невралната тръба (спина бифида и някои мозъчни аномалии), дефекти на предната коремна стена.

БХС (15-20 г. с.) няма диагностичен характер, а оценява вероятният риск за такива. Използва се главно за оценка на риска за тризомии 13, 18 и 21 - за жени под 36 годишна възраст. При жените на възраст над 36 години този риск нараства, поради което е препоръчителен скрининг или анализи, даващи по-точни резултати.

Ранен ултразвуков скрининг за дородово откриване на вродени дефекти

Провежда се в периода между 11 и 14 гестационна седмица, но на ранен  етап не осигурява надеждна информация в сравнение с класическия скрининг през втория триместър (15 – 20 г. с.), когато се откриват спина бифида, диафрагмална херния или сърдечен дефект. Тяхното откриване е проблематчно преди 13-та седмица. Поради тази причина рутинният ултразвуков скрининг през първия триместър не открива дефекти на гръбначния стълб и на сърцето. Локализира ембриона и установява сърдечната дейност на плода.

Амниоцентеза

Провежда се при хромозомни отклонения чрез вкарването на тънка игла в корема на майката. Взема се малко количество амниотична течност, т.е. анализират се околоплодните води. С този метод се идентифицират повече от 150 заболявания, предимно хромозомни и моногенни дефекти на метаболизма.

Mежду 12 и 14 г. с. се извършва т. нар. ранна амниоцентеза. Тя се характеризира с по-голяма техническа сложност и с увеличен риск от нараняване на плода. Предпочитана е късната амниоцентеза (между 15 и 18 г. с., когато плодът да бъде изгубен е едва 1%).

Хорионбиопсия или биопсия на хорионни въси (CVS)

CVS е алтернатива на амниоцентезата, но може да е по-болезнена. Провежда се през първото тримесечие при бременни с фамилна обремененост с генетични заболявания, както и на възраст над 35 г.

Нарича се също биопсия на хорионните въси. При този тест можете да получите окончателен краен резултат. Диагностицира синдрома на Даун и други хромозомни дефекти, някои наследствени заболявания и дори вродени проблеми с метаболизма, които не могат да бъдат открити по друг начин. Този инвазивен метод се извършва през първия триместър и е придружен от риск за спонтанен аборт (3-5%).

Същността му се състои във вземането на тъкан от клетките на плацентата, която се анализира за хромозомни аномалии (без спина бифида). Чрез много тънка игла се извлича и анализира проба от трофобластната тъкан. Това не е рутинен тест, а се извършва само ако при бъдещата майка присъстват рискови фактори: фамилна история или аномалии, открити при предишни тестове. Съществува риск от аборт, вариращ от 1-1,5 до 8-10%, затова се налага контрол от страна на Вашия лекар.